Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Varování před cestami na Ukrajinu, do Ruské federace a Běloruska

S ohledem na probíhající válečný konflikt na Ukrajině a související mezinárodní sankce uvalené na Ruskou federaci a Bělorusko vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR důrazné varování před cestami do všech tří zemí. Zároveň vyzývá občany ČR, aby tyto země neprodleně opustili.

Aktuální doporučení vztahující se k těmto územím:

UKRAJINA
RUSKÁ FEDERACE
BĚLORUSKO

V této souvislosti si vás dovolujeme upozornit, že cestovní pojištění se v současné době nevztahuje na žádné cesty do těchto zemí, vyjma speciálních produktů, které jsou pro tyto účely určeny. Jedním z takových produktů je pojištění RiskPlus od pojistitele ERV Evropská pojišťovna, které je možné sjednat pouze v rámci skupinového cestovního pojištění (pojištění sjednané hromadně zaměstnavatelem pro své zaměstnance), přičemž se musí jednat o nezbytně nutnou a neodkladnou pracovní cestu do rizikových zemí. Pokud klient (zaměstnanec firmy) z povahy své pracovní činnosti nutně potřebuje do některé z uvedených zemí odcestovat, je třeba předem kontaktovat pojistitele a dohodnout s ním konkrétní podmínky pojištění.

U klientů, kteří do některé z rizikových zemí odcestovali ještě před vydáním příslušného stanoviska Ministerstva zahraničních věcí ČR, je třeba v první řadě rozlišit, o kterou z uvedených zemí se jedná. V případě Ukrajiny bylo okamžitě po vyhlášení válečného stavu nutné zemi bezodkladně opustit, nadále se cestovní pojištění na tuto zemi nevztahuje, s výjimkou zmíněného pojištění RiskPlus. V případě Ruské federace a Běloruska se přístupy jednotlivých pojistitelů liší.

Oslovení pojistitelé se (k 2. 3. 2022) vyjádřili následovně:

Colonnade: Pojištění je platné pouze pro osoby, které zemi neprodleně opustí.

ERV: Ruská federace i Bělorusko byly pojistitelem na seznamu oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem označeny jako válečné dne 1. 3. 2022. Cestovní pojištění v takových zemích platí pro osoby, které odcestovaly dříve, maximálně 14 dní, tedy nejpozději do 13. 3. 2022.

Chubb: Pojištění je platné až do konce své sjednané platnosti, avšak s ohledem na sankční doložku není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu, v jakém by ho mohlo vystavit riziku sankce, zákazu nebo omezení podle rezolucí Organizace spojených národů nebo obchodních či ekonomických sankcí anebo právních předpisů Evropské unie, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, České republiky nebo Spojených států amerických. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v souvislosti s válečnými událostmi a ozbrojenými střety.

AXA Assistance, UNIQA, PVZP: Pojištění je platné až do konce své sjednané platnosti nebo do doby návratu do ČR (podle toho, která z těchto událostí nastane dříve), nevztahuje se však na škody vzniklé v souvislosti s válečnými událostmi a ozbrojenými střety.

Pro všechny pojistitele zároveň platí omezení, které souvisí se sankcemi dopadajícími na zahraniční bankovní převody. Žádný z pojistitelů není schopen garantovat platby do Ruské federace a Běloruska, náklady jsou schopni proplatit až zpětně po návratu pojištěného do České republiky. Pojistitelé zároveň varují, že mohou nastat komplikace při poskytování asistenčních služeb, které nemusejí být dostupné v plné výši jako při běžné situaci.

Jsme součástí RENOMIA Group

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

 

Kontakt

EZ INVEST, s.r.o.
Pražákova 1008/69 
639 00 Brno Štýřice 

ezinvest@ezinvest.cz
+420 545 215 527
+420 606 714 128